تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

بازدید معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و جمعی از روسای مراکزاز کارگاه های مهارتی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه: دکتر حاتم زاده معاون آموزشی سازمان، و روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای از کارگاه های مهارتی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بیرجند بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه: دکتر حاتم زاده معاون آموزشی سازمان، و روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای از کارگاه های مهارتی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بیرجند بازدید بعمل آوردند.

دکتر حاتم زاده معاون آموزشی سازمان، و روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای در این بازدید بر روند مهارت آموزی به صورت مجازی و حضوری کارگاه های مهارتی تاکید نموده وتعریف اشتباه از بیکاری یک معضل است و باید توجه داشت که بیکار واقعی کسی است که علی رغم داشتن یک حرفه و مهارت لازم نتواند شغلی کسب نماید .