تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

اردوی جهادی روستای فتح آباد شهرستان بشرویه- خدمات فنی و مهندسی رایگان

اردوی جهادی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مرکز آموزش فنی و حرفه ای در روستای فتح آباد شهرستان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه : اردوی جهادی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مرکز آموزش فنی و حرفه ای در روستای فتح آباد شهرستان برگزار گردیده و خدمات فنی و مهندسی رایگان توسط جهاد گران برای ۱۶۰ نفر فراهم گردیده شد.