تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

بازدید بانوان خانواده های نیروی انتظامی از نمایشگاه دستاوردهای مرکزشماره یارده بشرویه

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه :بانوان خانواده های نیروی انتظامی از نمایشگاه دستاوردهای مرکزشماره یارده بشرویه بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه :بانوان خانواده های نیروی انتظامی از نمایشگاه دستاوردهای مرکزشماره یارده بشرویه بازدید به عمل آوردند.