تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

بازدید فرماندار ، فرماندهان نظامی و انتظامی و شورای تامین شهرستان از رزمایش خود حفاظتی و مبارزه با اغتشاشات احتمالی- دهه فجر انقلاب

ببه گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه :فرماندار ، فرماندهان نظامی و انتظامی و شورای تامین شهرستان از دومین مرحله رزمایش خود حفاظتی و مبارزه با اغتشاشات احتمالی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه در ایام الله دهه فجر انقلاب بازدید بعمل آوردند .

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه :فرماندار ، فرماندهان نظامی و انتظامی و شورای تامین شهرستان از دومین مرحله رزمایش خود حفاظتی و مبارزه با اغتشاشات احتمالی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه در ایام الله دهه فجر انقلاب بازدید بعمل آوردند .