تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

صیانت از اصالت گواهی نامه های مهارتی سازمان اساس کار هیأت نظارت مرکزی است

هاشمی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در شصت و چهارمین جلسه هیأت نظارت مرکزی، بر صیانت از حق حکمرانی سازمان بر گواهی نامه های مهارتی تأکید کرد.

هاشمی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در شصت و چهارمین جلسه هیأت نظارت مرکزی، بر صیانت از حق حکمرانی سازمان بر گواهی نامه های مهارتی تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، شصت و چهارمین جلسه هیات نظارت مرکزی دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت های مردمی با حضور هاشمی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و اعضای هیات نظارت به صورت حضوری و  وبیناری با شرکت اعضای استانی و آموزشگاه های آزاد،  امروز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت سال جاری در محل سازمان برگزار شد.

بنا براین گزارش دستور کار این جلسه شامل: بررسی فرمت صدور گواهی حضور در دوره آموزشی توسط آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد نوع   “د”،  بررسی شاخص عملکرد آموزشی انتخاب نمایندگان بخش غیردولتی سازمان به عنوان عضو در هیأت نظارت مرکزی و استانی، بررسی و اصلاح ماده(۵۷) ضوابط و دستورالعمل آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای  آزاد مصوب ۱۳۹۷ عنوان شد.

در آغاز، هاشمی، با اشاره به اینکه هر آنچه در نظام آموزشی کشور رایج است، در خصوص گواهی نامه های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز باید اعمال شود، گفت: این اعمال قانون باید به سبکی باشد که علاوه بر افزایش تمایل افراد به مهارت آموزی، موجب سوء استفاده از مدارک مهارتی نشود.

وی تأکید کرد: تمایز بین گواهی نامه مهارتی سازمان، گواهی نامه حضور در دوره آموزشی و سنجش صلاحیت با شرکت در آزمون کاملا باید آشکار باشد.

معاون وزیر تعاون بیان کرد: برای اینکه بتوانیم بر آموزشگاه های آزاد نظارت داشته باشیم، ضمن محترم شمردن حقوق شهروندی، حق کارفرما و حق کارآموز به عنوان گیرنده خدمات، حق نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای را در اولویت قرار دهیم.

هاشمی در این رابطه افزود: با نظارت جامع و شناخت آسیب های این موضوع می توان فعالیت آموزشگاه های آزاد را بر مدار قانون قرار داد.

معاون وزیر کار گفت همانگونه که اعتماد صرف ممکن است آسیب هایی به روند صدور گواهی نامه های آموزشی وارد کند، بی اعتمادی و محدود کردن آموزشگاه های آزاد  نیز آسیب هایی را در بر دارد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بر نقش آزمون ها تأکید کرد و اظهار داشت: هر آموزشی که بخواهد به صدور گواهینامه منجر شود، باید از مجرای سنجش صلاحیت حرفه ای عبور کند و در سایر گواهی نامه های صادر شده اعم از حضور در دوره ها و… کلمه ارزش گواهینامه مهارت را ندارد، درج شود تا مشخص شود هر گواهی نامه ای موجب احراز مهارت نیست.

وی در این زمینه پیشنهاد تهیه فرمتی از گواهینامه با اجماع نظرات کارشناسی را مطرح کرد که تشابهی با گواهینامه های سنجش صلاحیت و مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای نداشته باشد، تا در نهایت به اصلاح رویه در صدور گواهی نامه منجر شود.

  رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: تشکل های صنفی آموزشگاهی  باید با ایجاد راهکارهایی، تفاوت بین گواهی نامه فاقد اعتبار و معتبر را برای کارآموزان مشخص کند، زیرا تفکیک گواهینامه دوره آموزشی با گواهینامه مهارتی جزء مهمترین ارکان صلاحیت حرفه ای است که باید از نظارت پذیری، قاعده مندی برخوردار بوده و به دقت از آن صیانت شود.

هاشمی در همین رابطه بر نقش مهم انجمن های صنفی تأکید کرد و گفت: یکی از وظایف این انجمن ها نظارت بر آموزشگاه های آزاد در رابطه صدور گواهینامه است، به گونه ای که ضامن حقوق کارآموزان باشد.

معاون وزیر تعاون تصریح کرد: راهکارهای رویش و زایش انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد باید به گونه ای اندیشیده شود تا ضمن تمرکز زدایی، بهترین مکانیزم را برای رعایت حقوق مشتری و در کنار آن حقوق آموزشگاه های آزاد فراهم کند.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تأکید کرد: دبیرخانه اجرایی هیأت نظارت مرکزی، با بالابردن توان کارشناسی باید چارچوب و فرمی از گواهینامه را طراحی کند تا ضمن حفظ حق نظارت سازمان بر صدور گواهینامه، موارد سه گانه: حقوق آموزشگاه های آزاد، حقوق گیرنده گواهی نامه(اصالت گواهی نامه مهارتی) و حقوق سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را در برداشته باشد.

هاشمی تأکید کرد: هر کارآموز باید این حق را داشته باشد که از تفاوت بین گواهی دوره آموزشی وگواهی نامه مهارتی آگاه باشد و اخذ گواهینامه از آموزشگاه های آزاد، او را از دستیابی به گواهینامه مهارتی بازندارد.

در ادامه این جلسه، هاشمی ضمن موافقت با درج لوگوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در گواهی نامه های دوره های آموزشی آموزشگاه های آزاد بر آگاهی بخشی به مهارت جویان در شناخت تفاوت این دو تأکید کرد.

در خصوص بررسی شاخص عملکرد آموزشی انتخاب نمایندگان بخش غیردولتی سازمان به عنوان عضو در هیأت نظارت مرکزی و استانی نیز مقرر شد ضمن تدوین دستورالعملی برای احراز صلاحیت اعضای کانون ها (دارا بودن صلاحیت و کارنامه قابل قبول)، مکانیزمی طراحی شود تا منتج به ترغیب نخبگان برای عضویت در کانون شده و تراوش فکری را بالا ببرد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در ادامه پیشنهاد کرد شرایط کلی احراز انتخاب اعضای هیأت نظارت استان ها بازنگری شود و با تشکیل کمیته های کارشناسی و اتاق فکر، مطابق با اسناد بالادستی مصوبات هیات نظارت فرابخشی دیده شود تا در نهایت به   افزایش کیفیت آموزش را شاهد باشیم.

در این نشست، اعضای هیات نظارت به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.