تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

آموزش‌های فنی ‌و حرفه ای کلید توانمندسازی و توانبخشی شغلی ‌و حرفه‌ای معلولین است.

رئيس مرکز آموزش ‌فنی ‌و ‌حرفه ای شهرستان بشرویه گفت: معلولین به واسطه نداشتن مهارت‌های حرفه‌ای، بیشتر در معرض آسیب‌هاي اجتماعي هستند و آموزش‌های فنی ‌و حرفه ای کلید توانمندسازی و توانبخشی شغلی ‌و حرفه‌ای معلولین است.

به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش ‌فنی ‌و ‌حرفه‌ای شهرستان بشرویه ، مهدی حسنی در بازدید از مرکز توانبخشی و حرفه اموزی کیهان دارای مجوز از اداره بهزیستی شهرستان بشرویه، اظهار کرد: ارتقاء مشارکت افراد دارای معلولیت برای دستیابی به توسعه فراگیر، عادلانه ‌و پایدار ضروری است.

رئیس مرکز آموزش ‌فنی ‌و ‌حرفه ای شهرستان بشرویه گفت: معلولین به واسطه نداشتن مهارت‌های حرفه‌ای، بیشتر در معرض آسیب‌های اجتماعی هستند و آموزش‌های فنی ‌و حرفه ای کلید توانمندسازی و توانبخشی شغلی ‌و حرفه‌ای معلولین است.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه مهارت آموزی را زمینه ساز ارتقاء جایگاه معلولان در جامعه دانست و اظهار داشت: آموزش، اعم از آموزش عمومی، فنی و حرفه‌ای، توان ‌بالقوه فرد را در انجام کار افزایش داده ‌و سبب ارتقای بهره وری به عنوان یکی از عوامل تولید و استفاده بهینه از امکانات موجود می‌شود؛ بنابراین آموزش مهمترین نقش در توسعه اقتصادی و اجتماعی، از طریق تربیت نیروی انسانی مهارت دیده برای رشد ‌و توسعه ایفا می‌کند که انجام این رسالت در کشور ما مستلزم هماهنگی و تناسب برنامه‌های آموزشی ‌با نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی کشور است.

وی اضافه کرد: معلولین به واسطه نداشتن مهارت‌های حرفه‌ای، مددجویی و عدم تامین منابع مالی برای امرار معاش و گذران زندگی خود و خانواده بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض انواع آسیب‌های فردی و اجتماعی قرار می گیرند. از این رو آموزش های فنی و حرفه ای به عنوان آموزش‌هایی که ابعاد کاربردی و مهارتی آنها نسبت به ابعاد نظری از اهمیت بیشتری برخوردار است یکی از پربازده ترین سرمایه گذاری های ‌جوامع برای توسعه فردی ‌و اجتماعی معلولان تلقی می ‌شود و باید یا حمایت همه مسئولین شهرستان در بین جامعه هدف بهزیستی توسعه یابد.

حسنی  افزود: با توجه به این که اشتغال و امرار معاش از مشکلات و دغدغه های معلولان درهرجامعه ای است این مرکز از همه ظرفیت های خود برای توانمندسازی این قشر استفاده خواهد کرد تا ضمن آموزش دادن، زمینه اشتغال با فراگیری مهارت های فنی برای آنان فراهم شود.

مدیرمرکز توانبخشی و حرفه آموزی کیهان شهرستان بشرویه نیز از توجه ویژه مرکز آموزش فنی وحرفه ای درمقوله توانمند سازی معلولان قدردانی کرد وگفت: این مرکز ظرفیت های معلولان را در بخش های مختلف شناسایی و به فنی و حرفه ای اعلام خواهد کرد تا آموزش های لازم به آنان داده شود.