تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

آموزش مهارتی تعمیر کولر های آبی به سربازان وظیفه ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشرویه

بهزاد کریم آبادی مربی کارگاه بیان داشتند : برنامه مهارت آموزی نیروهای مسلح را با دو هدف عمده افزایش بهره وری کارکنان وظیفه و همچنین اشتغال پذیری سربازان در مرکز اموزش فنی و حرفه ای شهرستان آغاز بکار نموده تا پس از دوران خدمت، توانایی برخورداری از فرصت‌های اشتغال را جهت کارآفرینی و کسب و کار پایدار در جامعه داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه: دوره مهارت تعمیر کولرآبی(ساعت استاندارد :۱۴۰ ساعت ) جهت افزایش توانمندی سربازان وظیفه ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشرویه با حضور ۱۵ نفر از نیروها در حال برگزاری می باشد

بهزاد کریم آبادی مربی آموزشی و کارشناس روابط عمومی مرکز گفت :در مراکز آموزش نظامی با توجه به اینکه افرادی که برای گذراندن دوره خدمت سربازی وارد پادگا‌ن‌ها می‌شوند، معمولا ۷۵ تا ۸۰ درصد فاقد مهارت فنی هستند، این ضرورت ملی احساس شد که از زمان خدمت سربازی استفاده کنیم و به سربازان مهارت و تخصصی یاد بدهیم که بعد از دوره خدمت در خود توانمندی احساس کنند که بتواند بر پایه آن شغل و زندگی خود را برنامه‌ریزی کند و با توجه به اینکه اکنون در زمان صلح قرار داریم، بهترین فرصت برای آموزش مهارت به سربازان به‌شمار می‌رود.

وی در ادامه افزود:برنامه مهارت آموزی نیروهای مسلح را با دو هدف عمده افزایش بهره وری کارکنان وظیفه و همچنین اشتغال پذیری سربازان در مرکز اموزش فنی و حرفه ای شهرستان آغاز بکار نموده تا پس از دوران خدمت، توانایی برخورداری از فرصت‌های اشتغال را جهت کارآفرینی و کسب و کار پایدار در جامعه داشته باشند.