تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

جلسه ریاست مرکز با ریاست کتابخانه عمومی شهرستان در راستای تفاهم نامه منعقده فی مابین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل کتابخانه های استان خراسان جنوبی

جلسه ریاست مرکز با ریاست کتابخانه عمومی شهرستان در راستای تفاهم نامه منعقده فی مابین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل کتابخانه های استان خراسان جنوبی جهت استفاده از ظرفیت های موجود در کتابخانه های مناطق شهری و روستایی شهرستان و ترویج فرهنگ مهارت و مهارت آموزی و احصای نیازهای آموزشی مورد نیاز در مناطق فوق الذکر

به گزارش روابط عمومی مرکز: در راستای تفاهم نامه منعقده فی مابین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل کتابخانه های استان خراسان جنوبی، ریاست مرکز با ریاست کتابخانه عمومی شهرستان جهت استفاده از ظرفیت های موجود در کتابخانه های مناطق شهری و روستایی شهرستان و ترویج فرهنگ مهارت و مهارت آموزی و احصای نیازهای آموزشی مورد نیاز در مناطق فوق الذکر جلسه ای برگزار کردند.