تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

بازدید تیم ارزیابی عملکرد اداره کل از عملکرد ۶ ماهه کارگاه های آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه

بازدید تیم ارزیابی عملکرد اداره کل از عملکرد ۶ ماهه کارگاههای آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه

به گزارش روابط عمومی مرکز: تیم ارزیابی عملکرد اداره کل در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ از عملکرد ۶ ماهه آموزشی و اداری مرکز بازدید نمودند. در این بازدید کلیه کارگاه های آموزشی از لحاظ دوره های آموزشی، پرونده های آموزشی، گروههای هدف آموزشی، انبار وسایل و تجهیزات، چیدمان کارگاه و وسایل و تجهیزات مازاد مورد بررسی قرار گرفت .