تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

جلسه برنامه ریزی با مهندس عابدیان، کارآفرین ومدیر کارگاههای تولیدی صنایع چرم وماهیان سردآبی

جلسه برنامه ریزی با مهندس عابدیان، کارآفرین ومدیر کارگاههای تولیدی صنایع چرم وماهیان سردآبی

به گزارش روابط عمومی مرکز: به مناسبت هفته کارآفرینی جلسه ای با مهندس عابدیان کارآفرین ومدیر کارگاههای تولیدی صنایع چرم وماهیان سردآبی جهت برنامه ریزی همکاری های پیش رو برگزار گردید. در این دیدار طرفین به همکاری هر چه بیشتر در زمینه راه اندازی آموزشهای جوار کارگاه وصنایع تا کید نمودند.