تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

بازدید روحانی روستای غنی آباد از کارگاههای مرکز

اطلاع رسانی وترویج فرهنگ مهارت آموزی وبیان ظرفیتهای مرکز برای جامعه هدف بویژه در سطح روستاهای محروم شهرستان واستفاده از ظرفیت روحانیت مستقر در سطح روستاها

به گزارش روابط عمومی مرکز: در راستای برنامه های مرکز در خصوص اطلاع رسانی وترویج فرهنگ مهارت آموزی وبیان ظرفیتهای مرکز برای جامعه هدف بویژه در سطح روستاهای محروم شهرستان واستفاده از ظرفیت روحانیت مستقر در سطح روستاها حاج آقای محمد مهدی سرابیان روحانی روستای غنی آباد بخش مرکزی ضمن نشست صمیمی با رئیس مرکز وبیان ظرفیتها وتواناییهای موجود در خدمت رسانی به روستاییان از کارگاههای مرکز نیز بازدید نمودند.