تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

جلسه برنامه ریزی آموزشی ویژه زنان سرپرست خانوار و معتادین بهبود یافته در محل اداره بهزیستی شهرستان

جلسه برنامه ریزی آموزشی ویژه زنان سرپرست خانوار و معتادین بهبود یافته با حضور ریاست وکارشناس آموزش مرکز
به گزارش روابط عمومی مرکز: جلسه برنامه ریزی آموزشی ویژه زنان سرپرست خانوار و معتادین بهبود یافته با حضور ریاست وکارشناس آموزش مرکز در محل دفتر ریاست اداره بهزیستی شهرستان برگزار گردید.