تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

جلسه برنامه ریزی آموزشی ویژه زنان سرپرست خانوار با حضور ریاست وکارشناس اشتغال کمیته امداد شهرستان در محل دفتر ریاست مرکز

جلسه برنامه ریزی آموزشی ویژه زنان سرپرست خانوار
به گزارش روابط عمومی مرکز: جلسه برنامه ریزی آموزشی ویژه زنان سرپرست خانوار با حضور ریاست وکارشناس اشتغال کمیته امداد شهرستان در محل دفتر ریاست مرکز برگزار گردید.