تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

دعوت رئیس مرکزبه جلسه کارگروه آرد ونان شهرستان

در این جلسه اهداف سازمان در زمینه آموزش نانوایان تبیین و برنامه های مرکز در این خصوص توسط رئیس مرکز تشریح گردید بویژه موضوع راه اندازی آموزشهای بین کارگاهی ویژه خبازان و صدور مجوز این آموزشها توسط اداره کل محترم استان .همچنین هم افزایی دستگاههای متولی جهت شروع هر چه سریعتر دوره های آموزشی مربوطه با توجه به فرصت سه ماهه عملیاتی نمودن مجوز صادر شده درخواست گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز: در این جلسه اهداف سازمان در زمینه آموزش نانوایان تبیین و برنامه های مرکز در این خصوص توسط رئیس مرکز تشریح گردید بویژه موضوع راه اندازی آموزشهای بین کارگاهی ویژه خبازان و صدور مجوز این آموزشها توسط اداره کل محترم استان .همچنین هم افزایی دستگاههای متولی جهت شروع هر چه سریعتر دوره های آموزشی مربوطه با توجه به فرصت سه ماهه عملیاتی نمودن مجوز صادر شده درخواست گردید.