تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

جلسه با همکاران مرکز جهت بررسی عملکرد مربیان

- جلسه با همکاران مرکز جهت بررسی عملکرد مربیان در سال 1400- تبیین برنامه های آموزشی، سنجش، اداری و مالی در سال 1401- بررسی تعهدات سال 1401 و توزیع و ابلاغ به همکاران

به گزارش روابط عمومی مرکز: در این جلسه عملکرد مربیان در سال ۱۴۰۰، برنامه های آموزشی، سنجش، اداری و مالی در سال ۱۴۰۱، تعهدات سال ۱۴۰۱ بررسی و تبیین گردیده و به همکاران توزیع و ابلاغ گردید.