تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

نشست هم اندیشی با فرمانده حوزه بسیج مالک اشتر شهرستان

تبیین چگونگی و نحوه ارائه آموزشهای مهارتی دانش بنیان به جامعه هدف پایگاههای بسیج حوزه مالک اشتر

به گزارش روابط عمومی مرکز: در این جلسه چگونگی و نحوه ارائه آموزشهای مهارتی دانش بنیان به جامعه هدف پایگاههای بسیج حوزه مالک اشتر شهرستان بررسی و هم اندیشی گردید.