تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

اولین حضور کارشناس مشاوره مرکز در راستای برنامه ریزی هفته مَشاغل در آموزشگاه دخترانه فاطمه الزهرا(س)

حضور کارشناس مشاوره مرکز در راستای برنامه ریزی هفته مَشاغل در آموزشگاه دخترانه فاطمه الزهرا(س)

در این کارگاه مشاوره ای کوتاه مدت که برای ۴۰ نفر از دانش آموزان برگزار شد ضمن معرفی فعالیتها و حرف آموزشی قابل اجرا  برای حضور دانش آموزان در محل کارگاههای آموزشی مرکز فنی وحرفه ای بشرویه در هفته آتی برنامه ریزی گردید.