تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

بازدید ستاد هفته کار وکارگر

بازدید ستاد هفته کار وکارگر از کارگاههای اقتصادی فعال شهرستان وتقدیر از کارگران در معیت فرماندار محترم شهرستان بشرویه

در این اقدام از کارگاههای اقتصادی فعال شهرستان بازدید و از کارگران این واحد ها در معیت فرماندار محترم شهرستان تقدیر گردید.