تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

بازدید از کارگاههای مرکز به مناسبت هفته مشاغل

حضور 100 نفراز دانش آموزان دبیرستانهای امام رضا(ع )، هنرستان امام سجاد (ع) و دبیرستان شهید منفرد بخش ارسک درمرکز و بازدید از کارگاههای مرکز به مناسبت هفته مشاغل

به گزارش روابط عمومی مرکز: به مناسبت هفته مشاغل تعداد ۱۰۰ نفراز دانش آموزان دبیرستانهای امام رضا(ع )، هنرستان امام سجاد (ع) و دبیرستان شهید منفرد بخش ارسک از کارگاههای مرکز بازدید نمودند و مورد آموزش های کپسولی قرار گرفتند.