تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

میز خدمت حضوری و غیر حضوری دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی

برگزاری میز خدمت حضوری و غیر حضوری دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی با حضور مدیران ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی، فنی و حرفه ای ، تامین اجتماعی، بهزیستی

به گزارش روابط عمومی مرکز: میز خدمت حضوری و غیر حضوری دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی با حضور مدیران ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی، فنی و حرفه ای ، تامین اجتماعی، بهزیستی برگزار گردید.