تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

جلسه مسئولین روابط عمومی دستگاههای اجرایی در محل فرمانداری شهرستان

شرکت ریاست و مسئول روابط عمومی مرکز در جلسه مسئولین روابط عمومی دستگاههای اجرایی در محل فرمانداری شهرستان

به گزارش روابط عمومی مرکز: ریاست و مسئول روابط عمومی مرکز در جلسه مسئولین روابط عمومی دستگاههای اجرایی در محل فرمانداری شهرستان شرکت کردند. در این جلسه پس از ایراد سخنرانی فرماندارمحترم در خصوص اهمیت روابط عمومی و انعکاس درست اخبار، از مسئولین روابط عمومی دستگاههای اجرایی تقدیر گردید.