تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

برگزاری آزمون عملی ” امدادگران شرکت گاز” در محل اداره گاز شهرستان با حضور ناظر آزمون مرکز

برگزاری آزمون عملی " امدادگران شرکت گاز" در محل اداره گاز شهرستان با حضور ناظر آزمون مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز: آزمون عملی ” امدادگران شرکت گاز” در محل اداره گاز شهرستان با حضور ناظر آزمون مرکز برگزار گردید.