تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

جلسه ریاست مرکز با ریاست پارک علم و فناوری شهرستان فردوس به همراه مسؤول مرکز رشد شهرستان

در این دیدار راههای همکاری وتعامل بین دو مجموعه بررسی وپس از تبادل نظر ،همکاری مرکز در زمینه آموزشهای محیط کار واقعی با شرکتهای دانش بنیان وهمچنین استفاده از توان کارآفرینان معرفی شده از طریق پارک علم وفناوری تحت عنوان مربیان افتخاری در حوزه های مختلف آموزشی توافقاتی انجام شد

به گزترش روابط عمومی مرکز: در این دیدار راههای همکاری وتعامل بین دو مجموعه بررسی وپس از تبادل نظر ،همکاری مرکز در زمینه آموزشهای محیط کار واقعی با شرکتهای دانش بنیان وهمچنین استفاده از توان کارآفرینان معرفی شده از طریق پارک علم وفناوری تحت عنوان مربیان افتخاری در حوزه های مختلف آموزشی توافقاتی انجام شد.