تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

دیدار ریاست مرکز با شهرداربشرویه

در این دیدار موارد ذیل بررسی ودر مورد نحوه تعامل و همکاریهای فی مابین مطالبی عنوان گردید : ۱-برگزاری دوره های آموزشی ویژه پرسنل نقلیه شهرداری از طریق مرکز ۲- همکاری ومساعدت شهرداری در خصوص آبیاری فضای سبز مرکز ۳- بررسی و قول مساعد در خصوص پیگیری وپرداخت مطالبات شهرداری

به گزارش روابط عمومی مرکز: در این دیدار موارد ذیل بررسی ودر مورد نحوه تعامل و همکاریهای فی مابین مطالبی عنوان گردید :
۱-برگزاری دوره های آموزشی ویژه پرسنل نقلیه شهرداری از طریق مرکز
۲- همکاری ومساعدت شهرداری در خصوص آبیاری فضای سبز مرکز
۳- بررسی و قول مساعد در خصوص پیگیری وپرداخت مطالبات شهرداری