تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

دیدار صمیمی وجلسه هماهنگی ریاست محترم زندان فردوس با ریاست مرکز

به مناسبت 7 تیرماه سالروز شهادت دکتر بهشتی و هفته قوه قضاییه صورت گرفت :

به گزارش روابط عمومی مرکز: به مناسبت ۷ تیرماه سالروز شهادت دکتر بهشتی و هفته قوه قضاییه دیدار صمیمی وجلسه هماهنگی ریاست محترم زندان فردوس با ریاست مرکز صورت گرفت. در این جلسه بر همکاری دوجانبه در جهت مهارت افزایی خانواده های زندانیان وآسیب دیده تاکید وموضوعات مربوط به نحوه تعامل وهمکاری بررسی ومورد توافق قرار گرفت. در پایان جلسه تعداد ۲۴ نفر از خانواده های زندانیان به همراه ریاست محترم زندان فردوس وهمراهان ایشان از کارگاههای مرکز بازدید نمودند.