تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی آگاهی بخشی پیشگیری از اعتیاد مواد مخدر

کارگاه آموزشی آگاهی بخشی پیشگیری از اعتیاد مواد مخدر توسط پلیس پیشگیری شورای هماهنگی مواد مخدر شهرستان

به گزارش روابط عمومی مرکز: کارگاه آموزشی آگاهی بخشی پیشگیری از اعتیاد مواد مخدر توسط پلیس پیشگیری شورای هماهنگی مواد مخدر شهرستان برای کارآموزان کارگاه برق ومکانیک برگزار گردید.