تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

بازدید عمومی

در هفته ملی مهارت مرکز آموزش فنی و حرفه ای درمیان شاهد بازدیدهای کارگاهی فراوانی بود که باعث افزایش روحیه و انرژی کلیه کارکنان و مربیان این مرکز شد . حضور اقشار مختلف مردم برای بازدید از کارگاهها ، فرصت خوبی را جهت آشنایی مردم با ظرفیتهای مرکز فراهم نمود و نوید بخش این نکته بود که در این شهرستان همچنان مهارت آموزی و داشتن اشتغال پایدار یک هدف همگانی است .