تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

بازدید گروه ارزیاب

چهارشنبه 28 مهر ماه گروه ارزیابی متشکل از ابوالحسن نژاد مسئول ارزیابی عملکرد ، سرگزی رییس اداره آموزش و شفیعی کارشناس آموزش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از مرکز درمیان بازدید نمودند . در ابتدا بذرافشان رییس مرکز گزارش کاملی از عملکرد مرکز ارائه داد و همچنین درخواستها و کمبودهای مرکز در زمینه های مختلف را گزارش داد و اظهار امیدواری کرد تا این بازدید مقدمه ای برحل این مشکلات و موانع باشد . در ادامه خانم سرگزی ضمن اعلام رضایت از عملکرد آموزشی مرکز نکاتی را جهت هر چه بهتر اجرا کردن تعهدات آموزشی محوله به مرکز گوشزد نمود . مسئول ارزیابی عملکرد اداره کل نیز ضمن تقدیر از همکاران مرکز به علت همدلی و نظم موجود در کارگاهها ، جهت رفع کمبود برخی از تجهیزات قول مساعد داد . بازدید میدانی از کارگاهها و پرسش و پاسخ در مورد روند درست انجام وظایف مربیان و کارکنان مرکز صورت گرفت. در نهایت گروه ارزیاب با اعلام رضایت از نتیجه این بازدید و تقویت روحیه ، زمینه تلاش هر چه بیشتر پرسنل را فراهم آوردند .