تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

تقدیر از آموزشگاههای آزاد تابعه

در طول هفته ملی مهارت مرکز درمیان با آموزشگاههای آزاد تابعه خود نشستی برگزار کرد و به نشانه قدردانی از آموزشگاههای آزاد فعال خود لوح سپاس به آنان تقدیم نمود . گفتنی است به علت فشردگی بسیار برنامه ها در طی این هفته فرصت شنیدن دغدغه ها و نشست های صمیمانه به زمانی نزدیک موکول گردید .