سال ۱۴۰۰،سال تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها

ریاست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان فردوس
ریاست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان فردوس

سال ۱۳۹۹،سال جهش تولید

دسترسی های سریع

اخبار مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان فردوس

آگهی های آموزش های مرکز و آموزشگاه های آزاد