تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

ارائه خدمات مشاوره و معرفی حرفه های آموزشی مرکز در میز خدمت مصلای نماز جمعه شهرستان فردوس

به گزارش روابط عمومی مرکز ، ریاست و کارکنان مرکز در میز خدمت مصلای نماز جمعه شهرستان فردوس به

ارائه خدمات مشاوره و معرفی حرفه های آموزشی پرداختند .