تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

اولین جلسه هم اندیشی مدیران و موسسان آموزشگاه های آزاد شهرستان فردوس در سال ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی مرکز ، جلسه بررسی برنامه ها و دستورالعمل های اجرایی و افزایش و بهبود عملکردآموزشگاه های آزاد تحت پوشش مرکز با حضور ریاست ، کارشناس مرکز ، موسسان و مدیران آموزشگاه های آزاد و کارشناس اداره تامین اجتماعی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ برگزار گردید.

در این جلسه حسن یعقوبی ریاست مرکز ضمن عرض خوش آمد گویی به مدعوین حاضر در جلسه به ضوابط عمومی انتظامی و ترافیکی مراکز آموزشی اشاره نمودندو خواستار اجرای دقیق آن توسط موسسین آموزشگاه شدند. ایشان در خصوص تسهیل و تسریع در صدور پروانه تأسیس آموزشگاه های آزاد، جشنواره تولید محتوای مهارتی الکترونیکی، بیمه مسئولیت مدنی کارآموزان وکارکنان مطالبی را عنوان نمودند.

    در ادامه مریم عصاری کارشناس آموزشگاه های آزاد مرکزاز دستورالعمل ثبت نام بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت وجشنواره مهارت آموختگان اشتغال افرین گفتند و خواستار همکاری موسسین آموزشگاه جهت معرفی جامعه هدف شدند.

سجاد محمدی کارشناس اداره تامین اجتماعی نیز در خصوص جزئیات نرخ بیمه و شرایط سنی بیمه زنان در سال ۱۴۰۱ گفتند و افزود: تمامی زنان و دخترانی که در رده سنی بین ۱۸ سال تمام تا ۵۰ سال تمام قرار دارند، بدون هرگونه سابقه حق بیمه قبلی می‌توانند از حمایت‌های تامین اجتماعی شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگی و خدمات درمانی برخوردار شوند. سازمان تامین اجتماعی سه سطح از تعهدات بیمه‌ای را برای زنان خانه‌دار درنظر گرفته است، نوع اول با نرخ پرداخت حق بیمه ۱۴درصد است و تنها شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی می‌شود. نوع دوم نرخ پرداخت حق بیمه ۱۶ درصد است و شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی می باشد و نوع سوم با نرخ پرداخت حق بیمه ۲۰ شامل تعهدات بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی می شود و دو درصد از نرخ‌های مورد اشاره در تعهد دولت است.

در صورتی که فرد متقاضی بخواهد از مزایای درمانی این بیمه نیز استفاده کند باید به ازای هر نفر ماهیانه حق سرانه درمان که همه ساله به تصویب هیئت وزیران می‌رسد برای خود و افراد تحت تکفل پرداخت کند؛ اما از آنجایی‌که زنان خانه‌دار اغلب تحت تکفل همسران خود بوده و از نظر درمانی نیز تحت پوشش همسر خود هستند، ملزم به پرداخت حق سرانه درمان نخواهد بود.

در سال جدید بانوان کشور که فاقد پوشش بیمه‌ای بوده و مزدبگیر نیستند می‌توانند خود را بیمه کنند و از حمایت‌های تعریف شده برخوردار شوند. حتی زنانی که چندین سال سوابق بیمه‌ای دارند و در حال حاضر در جایی اشتغال به کار ندارند می‌توانند با انتخاب این نوع بیمه سوابق خود را تکمیل کنند و ضمن دریافت خدمات درمانی در آینده بازنشسته شوند و مستمری داشته باشند.

 در پایان جلسه مدیران آموزشگاههای آزاد پیشنهادات و نقطه نظرات خود را ارائه کردند و از موسسین آموزشگاه های حکیم فردوس و سرای هنر جهت کسب رتبه کشوری در مسابقات ملی مهارت ۱۴۰۰ و موسس آموزشگاه نقش جهان فردوس جهت همکاری آموزشی با زندان با اهدا لوح قدردانی شد.