تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

بازدید بخشدارواعضای کمیته اشتغال و دهیاران بخش دستگردان شهرستان طبس ازدپارتمان تخصصی گوهرتراشی مرکز فردوس

به گزارش روابط عمومی مرکز ، بخشدارواعضای کمیته اشتغال و دهیاران بخش دستگردان شهرستان طبس از دپارتمان تخصصی گوهرتراشی مرکز فردوس بازدید نمودند .

این بازدید با هدف استفاده از پتانسیل های شهرستان فردوس در زمینه ایجاد اشتغال در بخش دستگردان برگزار گردید.