تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

برگزاری جلسه آموزشی با مدیریت کارخانه فراز پلیمر شهرستان فردوس

به گزارش روابط عمومی مرکز ، جلسه ای در خصوص ایجاد مرکز کارآموزی بین کارگاهی و جوار کارگاهی با حضور رضایی مدیریت کارخانه فراز پلیمر و یعقوبی ریاست مرکز فنی و حرفه ای برگزار گردید .

در این جلسه یعقوبی توضیحاتی در خصوص طرح کارآموزی بین کارگاهی و جوار کارگاهی دادند و رضایی مدیریت کارخانه فراز پلیمراز طرح مذکور استقبال کرد و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام نمود .

در پایان جلسه از واحد آموزشی و بخش های مختلف کارخانه بازدید به عمل آمد.