تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

برگزاری جلسه شورای اداری و کمیته نظارت ، ارزیابی و گسترش آموزشی مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز ، جلسه شورای اداری و کمیته نظارت ، ارزیابی و گسترش آموزشی مرکزبا حضور ریاست و کارکنان و مربیان برگزار گردید.

در این جلسه یعقوبی ریاست مرکز ، ضمن تشکر ازعملکرد مربیان و کارکنان در سال ۱۴۰۰ ، در خصوص ارائه پیشنهادات ، ایده ها و ابتکارات در قالب فرم و سایت به اداره کل ، تدوین استاندارد های شایستگی و ارزشیابی با مشارکت خبرگان، تاکید بر رعایت ایمنی در کارگاه ها ،اشاره به جشنواره تولید محتوای الکترونیکی ویژه مربیان بخش دولتی و خصوصی و …مطالبی را بیان کردند.

در ادامه کارشناسان بخش مالی ، روابط عمومی و آموزش توضیحاتی در خصوص عملکرد و تعهدات عنوان نمودند.

در پایان از مربیان و کارشناسان فعال در بخش های مختلف با اهداء لوح ،تقدیر به عمل آمد.