تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

برگزاری همایش کارآفرینی استارت آپ در مجتمع فرهنگی شهید آوینی

به گزارش روابط عمومی مرکز ، با هدف تقویت جامعه کارآفرینان شهرستان همایش کارآفرینی استارت آپ در مجتمع فرهنگی شهید آوینی با همکاری آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای حکیم فردوس و کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی برای ۳۲۰ نفر از جامعه هدف کمیته امداد و متقاضیان آزاد برگزار گردید.

در ابتدای این همایش یعقوبی ریاست مرکز با اشاره به ظرفیت های آموزشی مرکز فنی و حرفه ای شهرستان گفتند : خصیصه های مهم آموزش های فنی و حرفه ای بحث کارآفرینی آن است. تربیت نیروی کار ماهر برای بازار کار از یک سو و همچنین ایجاد فرصت شغلی با آموزش های ارائه شده از سویی دیگر باعث ایجاد خلاقیت و درنتیجه شغل برای افراد خواهد شد. آموزش های فنی و حرفه ای در بخش های خدمات، فرهنگ، هنرو کشاورزی ارائه می شود و بااستانداردهای بین المللی نیز همراه است.

در این همایش دکترمیثم احمدپوردرتعریف کارآفرینی ، کارآفرینی را فرآیندی که  بتواند با استفاده از خلاقیت، چیز نویی را همراه با ارزش جدید با استفاده از زمان، منابع، ریسک و به کارگیری همراهان بوجود آورد تعریف نمودند.

ایشان در ادامه به شش عامل کلیدی در مورد کارآفرینی اشاره نمودند:۱- شناخت هدف ۲- داشتن افق ۳- به کارگیری خلاقیت های ذهنی ۴- جامعه گرا و جامعه پذیر بودن ۵- شهامت ، ایتکار، امیدوار و ریسک پذیر بودن ۶- واقع بینانه برخورد کردن