تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

جلسه آموزشی فی مابین مرکز آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه پیروزان

به گزارش روابط عمومی مرکز ، جلسه آموزشی فی مابین مرکز آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه پیروزان با حضور ریاست دانشگاه و معاون آموزشی آن مجموعه و ریاست مرکز فنی و حرفه ای و مسئول آموزش مرکز برگزار گردید.

در این جلسه عبدا…زاده ریاست دانشگاه در خصوص دوره های آموزشی آن مجموعه و نیز خدمات مرکز مشاوره و اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی و همچنین طرح آموزش در مسیر اشتغال که در دانشگاه مذکور در حال برگزاری می باشد مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه یعقوبی ریاست مرکز از تعامل و همکاری دانشگاه پیروزان در سنوات گذشته تشکر و قدردانی نمودند و خواستار تاسیس مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان در آن دانشگاه شدند .