تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

جلسه  بررسی راهکارهای استفاده از ظرفیت خیرین مهارتی جهت ایجاد اشتغال پایدارو کارآفرینی

به گزارش روابط عمومی مرکز ، جلسه  بررسی راهکارهای استفاده  از ظرفیت خیرین مهارتی با متولی موقوفه داوری

 جهت تجهیز کارگاه صنایع چرم در جهت ایجاد اشتغال پایدار و کارآفرینی برگزار گردید.

 در پایان از کارگاه‌های آموزشی مرکزبازدید شد .