تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

جلسه هم اندیشی آموزشی مرکز با دانشکده پیراپزشکی شهرستان فردوس

به گزارش روابط عمومی مرکز ، جلسه هم اندیشی آموزشی با حضوردکتر دشتی ریاست دانشکده پیراپزشکی شهرستان فردوس و یعقوبی ریاست و کارشناس واحد آموزش در مرکز آموزش فنی و حرفه ای برگزار گردید.

در این جلسه دشتی ریاست دانشگاه پیراپزشکی ضمن تشکر از ریاست و پرسنل مرکز فنی و حرفه ای گفت : با توجه به پتانسیل موجود در مرکز فنی و حرفه ای جهت آموزش های جامعه هدف دانشگاه امیدواریم که همکاری متقابل دو مجموعه بتواند در روند آموزشی دانشجویان گام موثری داشته باشد .

در ادامه یعقوبی ریاست مرکز ضمن عرض خوش امدگویی به مدعوین این جلسه ، آماری از عملکرد آموزشی مرکز را ارائه نمود و در خصوص تاسیس مرکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان توضیحاتی را بیان داشتند و اعلام آمادگی مرکز جهت صدور مجوزرا اعلام نمودند.

در پایان بازدیدی از نمایشگاه و کارگاه های آموزشی مرکز با حضور مدعوین انجام شد.