تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

جلسه کـمیته نظـارت، ارزیـابی وگسترش آموزشی مرکز برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز ، جلسه کـمیته نظـارت، ارزیـابی وگسترش آموزشی مرکز( بررسی نقاط قوت و ضعف پورتال آموزشی ) در روز چهار شنبه مورخ  1400/02/01 برگزار گردید.

  در ابتدای جلسه یعقوبی ریاست مرکز،  ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه میهمانی خدا ، به ارایه توضیحاتی در خصوص سامانه کلاس آنلاین پورتال سازمان ، طراحی چارچوب صلاحیت حرفه ای ملی مربیان و شیوه نامه آموزش ضمن خدمت مربیان در بنگاههای اقتصادی پرداختند.

  در ادامه جلسه، مربیان و کارشناسان در خصوص نقاط قوت و ضعف پورتال آموزشی نظرات وپیشنهادات خود را مطرح نمودند.