تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

جلسه کمیته نظارت ، ارزیابی و گسترش آموزشی مرکز برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز ، در روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۰۹ جلسه کمیته نظارت و ارزیابی و گسترش آموزشی با رویکرد بررسی تبصره ۷۵ و بررسی شاخصهای ارزشیابی در سال ۱۴۰۰ در واحد سمعی و بصری مرکزبرگزار گردید .

در این جلسه یعقوبی ریاست مرکز ضمن بیان عملکرد مربیان در سال جاری و تشکر از کلیه همکاران در اجرای امور آموزشی ، پیشنهادات مربیان را در خصوص تبصره ۷۵ و شاخص های ارزشیابی مورد نقد و بررسی قرار دادند .

در پایان جلسه از اعظم سادات موسوی به عنوان مربی نمونه استان و سمیه شهریاری به عنوان مربی که درامر پژوهش همکاری فعال داشته اند با اهداء لوح فدردانی شد .