توضیحات منتشر شده در شنبه, ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۰۰

۱) باغبان

۳dmax (2

۳) برق خودرو درجه دو

۴– تعمیر اتومبیل های سواری

۵– برق ساختمان

۶-بنای سفت کار

۷– آشپزی

۸– شیرینی پزی