به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان بیرجند ، اولین دوره مهارتی اپراتوری و تکنسین ایستگاه های سوخت رسانی CNG با مشارکت شرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی و مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان بیرجند در حال برگزار می باشد.

 

       حسین دانش رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان بیرجند ضمن تبریک روزجهانی استانداردگفت : با توجه به رشد روزافزون و فراگیرشدن صنعت CNG در کشور، تقاضای گسترده ای را به منظور اجرای آموزش های مورد نیاز وتربیت نیروی انسانی ماهر در بخش های مختلف این صنعت از جمله بهره برداری، تعمیر و نگهداری جایگاه ها در شهرستان با تعامل و هم اندیشی با کارشناسان شرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی داشتیم وبرای اولین بار در استان ، دوره مهارتی اپراتوری وتکنسین ایستگاه های سوخت رسانی CNG جهت شاغلین این حوزه با مشارکت شرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی در کارگاه تعمیر اتومبیل های سواری مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان بیرجند در حال برگزاری می باشد.

          رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران بیرجند در ادامه افزود : 12 نیروی شاغل در دوره ی مهارتی حضور داشته که 70 درصد دوره مهارتی اپراتوریCNG را با توجه به وجود امکانات و تجهیزات کارگاهی مرکز با حضور مربیان مجرب (آقایان مهندس مهدی فرشاد و محسن مرشد زاده ) آموزش دیده و مابقی دوره ی مهارتی را از نزدیک درمحل جایگاه های سوخت رسانی به صورت عملی فرا می گیرند .