باسمه تعالي

فراخوان جذب سرباز مربی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی،پس از برگزاری آزمون های تخصصی(الکترونیکی و عملی) و همچنین گزینش از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته های فنی و مهندسی در مقاطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانساقدام به جذب سرباز مربی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان های استان جهت تاریخ اعزام 98/06/01 سهمیه مراکز ثابت و پادگانهای نظامی (سربازمربی آموزش فنی و حرفه ای در پادگان های نظامی استان) می نماید.

افراد واجد شرایط می بایست از تاریخ 98/02/21 لغایت 98/03/03 با مراجعه به وب سایت www.portaltvto.com و لینک سامانه مشمولین سربازی پس از بارگذاری الکترونیکی مدارک مورد نیاز اعلام شده در سامانه مشمولین سربازی نسبت به ثبت نام در رشته های ذیل اقدام نمایند.

ردیف رشته تحصیلی مقطع تحصیلی شهرستان محل مرکز محل نام کارگاه ثابت
1 مکانیک لیسانس/ فوق لیسانس طبس عشق آباد اتومکانیک
2 برق لیسانس/ فوق لیسانس بیرجند    مرکز برق بیرجند برق صنعتی
3 کامپیوتر لیسانس/ فوق لیسانس زیرکوه زیرکوه کامپیوتر
4 عمران لیسانس/ فوق لیسانس بیرجند برادران بیرجند صنعت ساختمان
5 تاسیسات لیسانس/ فوق لیسانس سربیشه سربیشه کارگاه تاسیسات
6 مکانیک لیسانس/ فوق لیسانس درمیان درمیان اتومکانیک
7 مکانیک لیسانس/ فوق لیسانس بشرویه بشرویه جوشکاری
8 مکانیک لیسانس/ فوق لیسانس سرایان سرایان اتومکانیک
9 تاسیسات لیسانس/ فوق لیسانس قاین قاین تاسیسات
10 برق لیسانس/ فوق لیسانس نهبندان نهبندان لوازم خانگی

آزمون الکترونیکی بصورت متمرکز در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی روز یکشنبه تاریخ 2/4/98 برگزار می گردد .

در صورت بروز اشکال در ثبت نام با شماره تلفن 05632213692 تماس حاصل نمایید.

آدرس: معصومیه – بلوار شهدای عبادی - اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

      

روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی