اطلاعیه

 

پیرو نامه شماره 43692 مورخ 98/12/04 مدیرکل دفترسنجش مهارت وصلاحیت حرفه ای سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

به منظورپیشگیری ازشیوع ویروس کرونا

کلیه آزمون ها ی کتبی کاغذی،آنلاین وعملی ازتاریخ 4 تا 18 اسفند  لغو گردید.

تاریخ جدید برگزاری آزمون ها به شرح جدول ذیل اعلام می گردد: