پنج شنبه 23/مرداد/1399

(( سال 1399 ، سال جهش تولید ))

ID 3
دولت
ایجاد توسط ادمین
عنوان آموزش های فنی و حرفه ای تا چه حد برای اشتغالزایی جوانان مفید می باشد؟
Answer1 خیلی زیاد
Answer2 زیاد
Answer3 متوسط
Answer4 کم
Answer5
Answer6
Answer7
Answer8
Answer9
Answer10
نمایش رأی دهندگان نه
انتشار تا 0000-00-00
انتشار پایین 0000-00-00
تاریخ ایجاد 2017-06-01 05:39:13
بازدید 0
تعداد 1 32
تعداد 1 21
تعداد 1 10
تعداد 1 28
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0

تماس با ما

خراسان جنوبي - بيرجند - بلوار شهداي عبادي
صندوق پستي 68356-71389
حراست 32213524-056
آموزش  32213692-056
آزمون    32213694-056
آموزشگاه آزاد 32213691-056
روابط عمومي 32213700-056
تلفنخانه -7-32224446-056
نمابر 32213529-056
پست الکترونيک info@sk-tvto.ir
ملاقات عمومي با مديرکل روزهاي دوشنبه 17-14