آموزش فنی و حرفه ای پرسنل وظیفه نیروهای مسلح از سال 71 ،پس از ارائه طرح پیشنهادی وزات تعاون،کار و رفاه اجتماعی در این خصوص و تصویب دستوراعمل های مربوطه توسط مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) آغاز و تا کنون بر اساس تنظیم تعهدات آموزشی بر مبنای اعلام نیاز نیروهای مسلح اجرا شده است. بدین منظور تفاهم نامه های همکاری ما بین ادارات کل فنی و حرفه ای و پادگان های محل اجرای آموزش های فنی و حرفه ای با دقت بر میزان ظرفیت و توانمندی طرفین در اجرا و توسعه این آموزش ها همه ساله صورت می پذیرد. به منظور احراز شرایط اشتغال جوانان بعد از خدمت سربازی، طرحی تحت عنوان طرح آموزش فنی و حرفه ای سربازان در بهمن ماه 1371 توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تهیه و پس از تصویب هیأت دولت و مقام معظم رهبری، آیین نامه اجرایی آن به نیروهای مسلح و ادرات کل آموزش فنی و حرفه ای سازمان در کشور ابلاغ گردید. طبق این قانون اداره کل با همکاری مسئولان اداره آموزش در پادگان ها در نشست های کارشناسی، پس از برنامه ریزی و توافق های لازم بر اساس استانداردها به آموزش پایه و پیشرفته سربازان در محل پادگان ها می پردازد و پس از پایان دوره و انجام آزمون، گواهینامه به آنها اعطاء می گردد.