به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کارگران صنعت ساختمان که کارت مهارت آنان منقضی شده تا پایان فروردین 99 بیمه پردازی آنها بلامانع می باشد.

 

 بنا بر اعلام سازمان تأمین اجتماعی: ادامه بیمه پردازی کارگران ساختمانیِ دارای پروانه مهارت فنی تا پایان فروردین ماه سال 1399 بلامانع است . شایان ذکر است بر اساس هماهنگی با سازمان تامین اجتماعی و با توجه به لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای کنترل شیوع ویروس کرونا، جلوگیری از هرگونه وقفه در ارائه تعهدات به ویژه خدمات درمانی به جامعه تحت پوشش بیمه به منظور کنترل شیوع ویروس #کرونا چنانچه مدت پروانه مهارت فنی مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در فواصل اسفند ماه سال 1398 لغایت فروردین ماه سال 1399 منقضی گردد، ادامه بیمه پردازی تا پایان فروردین ماه سال 1399 بلامانع می باشد. در خصوص تمدید اعتبار پروانه توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای بعد از زمان مذکور مراتب متعاقبا به اطلاع ذینففعان خواهد رسید .

 

به منظور کاهش تردد هرچه بیشتر بیمه شدگان ب علت کنترل شیوع ویروس کرونا سازمان تامین اجتماعی کشور دستورالعمل اداری ذیل را برای بیمه شدگان تحت پوشش و دارندگان کارت مهارت فنی مشمول قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی صادر کرد .

 

آن دسته از بیمه شدگانی که دفترچه درمانی آنان تا پایان بهمن ماه سال 1398 دارای اعتبار بوده و استحقاق دریافت درمان را داشته اند تا پایان فروردین ماه سال 1399معتبر تلقی شده و مجاز می باشند از مزایای درمانی سازمان بهره مند گردند بر همین اساس نیازی به مراجعه به شعب و کارگزاریهای رسمی سازمان جهت تامین اعتبار نخواهد داشت .

بیمه شدگانی که دفاتر درمانی آن ها تا پایان فروردین ماه سال 1399 زودتر از موعد مقرر 4 و 6 ماهه به اتمام می رسد در این ارتباط لزومی به معرفی به شورای پزشکی نمی باشد .

انجام بازرسی از کارگاه ها تا پایان فروردین ماه 1399 به جز موارد خاص نظیر "درخواست صدور مفاصا حساب ماده (37) قانون تامین اجتماعی" در خصوص کارگاه های فاقد سابقه درخواست بیمه شده و یا کارفرما مبنی بر انجام بازرسی موضوعیت نخواهد داشت .

به منظور تمدید و یا صدور کارت هوشمند رانندگان و تداوم بیمه پردازی تا پایان فروردین ماه سال 1399 نیازی به استعلام از سازمان تامین اجتماعی نبوده و ادارات کل استان ها می بایست مراتب را راسا به سازمان حمل و نقل و پایانه های استان مربوطه منعکس نمایند .

چنانچه مدت کارت مهارت فنی مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در فواصل اسفند ماه 98 لغایت فروردین 99 منقضی گردد ادامه بیمه پردازی تا پایان فروردین ماه سال 99 بلامانع بوده و پس از آن نیز در صورت تایید و تمدید اعتبار کارت توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیازی به مراجعه بیمه شده جهت اعلام موضوع و تکمیل فرم درخواست نخواهد بود .

با توجه به شرایط کنونی و به منظور ترغیب مخاظبین سازمان جهت استفاده از خدمات غیر حضوری و کاهش مراجعه حضوری به واحد های اجرائی ضروریست اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد .