دفتر توسعه فن آوری های نوین آموزشی سازمان  آموزش فنی و حرفه ای کشور اعلام کرد :

به دلیل ضرورت بروزرسانی مجموعه سرورهای پورتال تمامی سرویس های موجود بر روی پورتا ل از روز پنچشنبه 98/12/22تا ساعت 10 شنبه 98/12/24 در دسترس نخواهد بود .