تفاهم نامه مهارت آموزي بازنشستگان کشوري بين صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور در خراسان جنوبی اجرایی می شود.

 

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان در نشست هماهنگی اجرای این تفاهم نامه گفت: به منظور ايجاد، گسترش و تقويت زمينه همکاري هاي مشترک و اجراي بندهاي تکليفي صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور در اسناد بالادستي و تحقق برنامه هاي مرتبط با سياست هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري از جمله سياست اقتصاد مقاومتي اين تفاهم نامه مابین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و  صندوق بازنشستگي کشوري منعقد گردیده است.

وی ادامه داد: از جله اهداف این تفاهم نامه پر کردن اوقات فراغت بازنشستگان کشوري، آموزش تخصصي و مهارت آموزي، استفاده از ظرفيت هاي بازنشستگان متخصص به عنوان مربي آموزشگاه هاي فني حرفه اي، کمک به اشتغال فرزندان بازنشستگان و برون سپاري برخي از فعاليت هاي سازمان فني و حرفه اي به کانون هاي بازنشستگي، می باشد.

خوش آیند افزود: بازنشستگان در سراسر استان مي توانند با مراجعه به مديريت استاني صندوق بازنشستگي کشوري یا مراکز آموزش فنی و حرفه ای محل سکونت برای آموزش خود و خانواده شان ثبت نام کنند.

در ادامه مدیر بازنشستگی کشوری استان بيان داشت: بازنشستگان گنجينه هاي ملي هستند که در اين طرح در بازه زماني يکساله آموزش ديده و کارت مهارت دريافت مي کنند.

حاجی آبادی ادامه داد: آموزش منجر به ايحاد انگيزه، روحيه خود باوري و نشاط اجتماعي در بين بازنشستگان مي شود چرا که آموختن سن و مسوليت نمي شناسد و در هر مقطعي از حيات انسان منجر به شادي و توسعه شده و فرهنگ ريسک پذيري را در بازنشستگان براي يادگيري ترويج مي دهد. وی  بر ضرورت بهره مندي از تجربيات بازنشستگان در راستاي توسعه آموزش و مهارت افزايي تاکيد نمود. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان در پایان اين نشست گفت: تبادل تفاهم نامه آموزشي بازنشستگان کشوري براي بالفعل کردن ظرفيت هاي بالقوه بازنشستگان و خانواده هايشان است تا با حرفه آموزي از سوي سازمان آموزشي فني و حرفه اي کشور، از توان ارزشمند آنان در رشد و پيشرفت جامعه استفاده شود. خوش آیند با بيان اينکه آموزش منجر به بهره وري و هم افزايي مي شود، افزود: همكاري هاي آموزشي در مسير توانمندسازي ملي، تحقق اقتصاد مقاومتي را ممکن مي کند و موجب تبديل ظرفيت ها به ثروت مي شود. وي، مهارت آموزي را بهترين مسير براي اشتغال، رشد و بهره وري، افزايش سرانه توليد ناخالص ملي عنوان کرد و ادامه داد: آموزش هاي مهارتي يك ا ولويت در تربيت نيروي انساني متخصص و راهكاري مؤثر در پاسخ به نيازهاي اشتغال و بازار كار است که رشد اقتصادي و اعتماد ملي را به دنبال دارد.

در پایان این نشست مقرر گردید نیاز سنجی آموزشهای مورد نیاز بازنشستگان صورت پذیرد و مراکز آموزش فنی و حرفه ای نسبت به اجرای آنها اقدام نمایند.